18 maj 2011

Mandelblommors tid.
Tempelklockans klang är dov.
Kokoro i sorg.